Page 9 - Konya_Veremle_Savas
P. 9
KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ
TÜBERKÜLOZLU HASTA YAKINLARI...!Tüberkülozlu hastalarla aynı evde oturan yakınları ve yakın arkadaşları mutla- 


ka verem savaşı dispanserlerine başvurmalıdır.Hasta yakınları 3 ay aralıklarla en az üç kere kontrol edilmelidirler. Bu kontrol- 

de akciğer grafisi çekilir ve PPD testi yapılır.Gereken kişilere koruyucu ilaç tedavisi verilir.bilgi@konyaveremlesavas.org.tr
9
   7   8   9   10   11