Page 7 - Konya_Veremle_Savas
P. 7
KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ

tedavi boyunca ilaçlarının eğitimli bir kişinin gözetiminde içirilmesini önermek- 

tedir. DOTS bu verem savaş sisteminin uluslararası adıdır. (Directly observed 

therapy -short course) “Doğrudan gözetim altında kısa süreli tedavi”.


İlaç dışında tedavide önemli olan nedir?İstirahat, beslenme, ve hava değişimi gibi unsurların tüberküloz tedavisinde 

çok önemli yeri olmadığı gösterilmiştir. Verem ilaçları bulunmadan önce bu 

konulara çok önem verilmekteydi. Ağır işlerde çalışanların hastalıklarının du- 

rumuna göre bir müddet istirahat etmeleri gereklidir.Koruyucu tedavi nedir, kimlere uygulanır?
Tüberkülozda koruyucu tedavi infeksiyona yeni yakalanmış fakat henüz hasta 

olmamış kişilerin hastalanmasını önlemek için yapılır. En çok kullanıldığı kişi- 

ler 15 yaş altında olup evinde mikrop saçan bir kişi bulunan çocuklardır. Bu 

tedavi 6-12 ay süreyle İsoniazid adlı ilaçla yapılır.Tüberkülozlu hastaların tedavileri hastanede mi yapılmalıdır?
Hastaların bulaştırıcılıkları kalmayıncaya kadar hastanede kalmaları daha 

doğrudur. Fakat ağır hastalar dışında tedavi ayaktan da yapılabilir. Önemli 

olan ilaçların düzenli kullanılmasıdır. Tedavinin başlangıç döneminde (ilk iki 

ay) ilaçların gözetimli olarak düzenli kullanılması sağlanırsa tedaviye ayaktan 

da başlanabilir.Tüberkülozlu hastaların tedavileri nerede takip edilmelidir?
Tüberkülozlu hastaların tedavilerinin en iyi takip edileceği yer Verem Savaşı 

Dispanserleri ‘dir. Göğüs Hastalıkları Klinikleri ve Göğüs Hastalıkları uzmanları 

da hastaları takip edebilir. Fakat hastanın yakın takibi , yakınlarının taranması 

, ilaçların ücretsiz ve düzenli sağlanması açısından Verem Savaşı Dispanser- 

leri devrede olmalıdır. Zaten bütün tüberküloz hastaların İl Sağlık Müdürlüğü 

aracılığı ile hastanın oturduğu bölgedeki Verem savaşı Dispanserlerine bildiri- 

mi yasa ile zorunlu kılınmıştır.

bilgi@konyaveremlesavas.org.tr
7
   5   6   7   8   9