Page 10 - Konya_Veremle_Savas
P. 10
KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ

TÜBERKÜLOZ İNFEKSİYONU NEDİR?İnsanların ne kadar tüberküloz basili ile infekte durumdadır ?Bu gün dünyada ve ülkemizde toplam nüfusun yaklaşık üçte biri tüberküloz 

basili ile infekte durumdadır. Bir kişinin infekte olduğunu ortaya koymanın tek 

yolu Tüberkülin (PPD) cilt testidir. Fakat bu test BCG aşısı yapılmış olanlarda 

da pozitif sonuç verdiğinden Türkiye gibi BCG aşısının zorunlu olduğu yerler- 


de bu ikisini birbirinden ayırmak zordur.


www.konyaveremlesavas.org.tr
   8   9   10   11   12