Page 5 - Konya_Veremle_Savas
P. 5
KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİTÜBERKÜLOZ TEŞHİSİ (TANISI)Tüberküloz hastalığının belirtileri nelerdir ?
• İki haftadan uzun süren öksürük, 

• Balgam çıkarma,

• Ateş,

• Gece terlemeleri,

• Göğüs ağrıları,

• İştahsızlık,

• Zayıflama,

• Halsizlik, yorgunluk 

• Kan tükürme
Belirtiler genellikle hafif başlar ve yavaş yavaş ilerler. Bu nedenle, birçok hasta 

doktora başvurmakta gecikir. Bazıları da özellikle öksürük şikayetini sigara ya 

da başka bir nedene bağlar ve doktora başvurmaz. Bu durum yanlış teşhis ve 

yanlış tedavilere yol açabilir.Tüberküloz hastalığının tanısında akciğer filminin önemi nedir ?
Şüpheli kişide hastalık belirtileri varsa hemen akciğer filmi çekilmelidir. Akciğer 

filmindeki bazı görüntüler tüberkülozdan şüphelenmemize neden olur. Fakat 

bu görüntüler başka hastalıklarda da olabileceğinden sadece akciğer filmi ile 

kesin tanı konulamaz.Akciğer tüberkülozunda kesin tanı nasıl konulur ?

Akciğer tüberkülozunun kesin tanısı balgam incelemesi ile konulur. Doğru tanı 

için, balgamda verem mikrobunun gösterilmesi önemlidir. Bunun için mikros- 


kobik muayene ve kültür testi yapılmalıdır.Tüberkülin (PPD) testinin tanıda değeri nedir ?

PPD testi pozitif ise kişinin tüberküloz basili ile karşılaştığını anlarız. BCG aşısı 

sonrası da PPD pozitf olur. Herkese BCG aşısının yapıldığı ve infeksiyonun 

çok yaygın olduğu Türkiye gibi ülkelerde erişkinlerde PPD testinin tanıda yara- 

rı çok sınırlıdır. Çocuklarda ise PPD testi tüberküloz tanısında değerlidir.bilgi@konyaveremlesavas.org.tr
5
   3   4   5   6   7