Page 4 - Konya_Veremle_Savas
P. 4
KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİBCG AŞISI NEDİR ?BCG tüberkülozdan korunabilmek için kullanılan aşıdır. 

Özellikle çocukları menenjit tüberküloz, milier tüberküloz 

gibi durumlardan korur.

Ülkemizde doğumdan sonra 2. Ayda ve 7. Yaşta olmak üze- 


re iki defa yapılmaktdır.
www.konyaveremlesavas.org.tr
   2   3   4   5   6