Page 3 - Konya_Veremle_Savas
P. 3
KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ

TÜBERKÜLOZ NASIL BULAŞIR? 
En çok bulaşma riski olanlar kimlerdir?Tüberküloz hastalığı grip, nezle gibi kolaylıkla bulaşmaz. Tedavi altında olma- 

yan, halen basil saçan bir hasta ile uzun süre kapalı bir yerde birlikte yaşanırsa 

hastalık bulaşabilir. Bu nedenle hastalık genellikle aynı evde birlikte oturanlara 

ya da yakın arkadaşlara bulaşır. Kalabalık yaşam koşulları, yoksulluk bulaşma 

riskini artırmaktadır.
Ev ve kapalı iş yeri ortamı dışında bulaşma olur mu?Ev veya kapalı iş yeri ortamları dışında tüberkülozun bulaşması oldukça sı- 

nırlıdır. Havalanma özellikleri nedeni ile uçaklarda bulaşma olabilir. Hastanın 

kaşık, çatal, tabak, bardak, giysi gibi eşyaları ile bulaşma olmaz.

bilgi@konyaveremlesavas.org.tr
3
   1   2   3   4   5