Page 2 - Konya_Veremle_Savas
P. 2
KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ

TÜBERKÜLOZ ( VEREM) HASTALIĞI NEDİR?Mycobacterium tuberculosis adı verilen bir basille oluşan bulaşıcı bir hastalıktır.Vücudumuza giren tüberküloz mikropları çeşitli nedenlerle aktifleşip çoğalma- 


ya başlarlarsa tüberküloz hastalığı ortaya çıkar. Tüberküloz hastalığı tedavi 

edilmezse tuttuğu organda tahribat yapar ve sonunda ölüme yol açabilir.Tüberküloz infeksiyonu olanların ne kadarı tüberküloz hastası olur?Tüberküloz mikrobu alıp infekte olanların yaklaşık yüzde onu yaşamlarının 

herhangi bir döneminde tüberküloz hastalığına yakalanırlar.Tüberküloz infeksiyonu olanlardan kimler daha çok hastalanma riskine sahiptir?
Tüberküloz mikropların vücuda girdikten sonra hastalık yapma süresi ve şansı 

kişiden kişiye değişir. Küçük çocuklar ve vücut direnci düşük olanlar en çok 

hastalanma şansı olan kişilerdir. Hastalık mikrobu aldıktan hemen sonra olu- 

şabileceği gibi on yıllarca sonra da ortaya çıkabilir.

AIDS hastalığı vücut direncini en çok kıran hastalık olduğu için bu kişilerde 

tüberküloz hastalığı çok sıktır. Bunun dışında , şeker hastalığı, müzmin böbrek 

hastalıkları , bazı kanserler, silikozis (mesleki toz hastalığı), uzun süre kortizon 

ve benzeri ilaç kullananlar , ilaç ve alkol bağımlılığı olanlar ve sigara tüberkü- 


loz hastalığına yakalanma şansını artırır.


www.konyaveremlesavas.org.tr
   1   2   3   4   5