Page 13 - Konya_Veremle_Savas
P. 13
KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ
2015 yılında DSÖ tarafından sadece Rifampisine dirençli olan olgularda ÇİD- 

TB (Çok İlaca Dirençli TB) gibi tedavi edilmelidir kararı alınmıştır. ÇİD-TB has- 

talarına (480.000) ek olarak bu durumdaki 100 000 kişiyide eklersek toplam 

yaklaşık 580.000 yeni ÇİD-TB olarak tedavi edilmesi gereken vaka ortaya çık- 

maktadır. Çin ve Rusya Federasyonu toplam 580.000 vakanın % 45’ini oluş- 

turmuştur.

ÇİD-TB olgularının tanı ve tedavisi konusundaki Dünya çapındaki kriz devam 


ediyor.2015 yılında, tahmini 580 000 kişinin yeni ÇİD-TB tedavisi gereken has- 

ta olarak ortaya çıktığı tahmin edilirken bunlardan sadece 125.000 (% 20) has- 

ta kayıt altına alınabilmiştir. Bu farkın % 60’ından beş ülke sorumludur. Bunlar: 

Hindistan, Çin, Rusya Federasyonu, Endonezya ve Nijerya’dır.Küresel olarak, ÇİD-TB tedavisinin başarı oranı; 2013’te% 52,6’dır. 

http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/

bilgi@konyaveremlesavas.org.tr
13
   10   11   12   13   14