Page 12 - Konya_Veremle_Savas
P. 12
KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİDÜNYADA TÜBERKÜLOZ...
2015 yılında, dünya genelinde 5,9 milyon (% 56) erkek, 3,5 milyon (% 34) 

kadın ve 1,0 milyon (% 10) çocuklu olmak üzere toplam 10,4 milyon yeni Tü- 

berküloz(TB) vakası ortaya çıkmıştır.

Dünya’da tahmine edilen TB sıklığı 100.000 de 142’dirYeni vakaların% 60’ı altı ülkede bulunmaktadır. Bunlar Hindistan, Endonezya, 

Çin, Nijerya, Pakistan ve Güney Afrika’dır.


Dünya çapında, TB insidansındaki düşüş oranı 2014’ten 2015’e kadar sadece 

% 1,5 düzeyinde kalmıştır. Halbuki“End TB Stratejisi”nin ilk kilometre taşlarına 

ulaşabilmek için 2020’ye kadar yıllık % 4-5’lik bir düşüşe ulaşılmalıdır.2015 yılında tahmini olarak Tüberküloza bağlı 1,4 milyon TB ölüm vardır ve 

bunların 0,4 milyonu aynı zamanda HIV ile enfekte idi.2000 ve 2015 yılları 

arasında TB ölümleri % 22 oranında azalmasına rağmen, TB dünya çapında 

en fazla ölüme yol açan 10 ölüm nedeni arasındadır.www.konyaveremlesavas.org.tr
   10   11   12   13   14